De Jan Plezier is ideaal voor de suite. 
Hierin kunnen maximum 12 personen plaatsnemen.
Van dit type koets hebben we meerdere exemplaren.